ZevHas Lab BV ontwikkelt internationale digitale concepten en projecten op het gebied van apps, online video en virtual reality. In al onze projecten willen wij, met een enthousiast en betrokken team, waarde creëren binnen de zorg & welzijn, sport en entertainment markt. Verbinden en sociale betrokkenheid spelen hierin een belangrijke rol.

Uitgelicht project

De dementia-App

Zevhas Lab is een aantal jaren geleden gestart met het ontwikkelen van een app die erop gericht is ondersteuning te geven aan iedereen die betrokken is, op wat voor manier dan ook, bij dementie. De app is sindsdien sterk gegroeid in gebruik en uitgebreid met verschillende functionaliteiten, die vooral gericht zijn op het faciliteren van mensen rondom een persoon met dementie. De app, die is ontwikkeld voor tablets en mobiele telefoons, bouwt een veilige en gesloten cirkel van familieleden, mantelzorgers en/of professionals. Tevens stelt de app hen in staat contact te onderhouden, foto’s en video’s met elkaar en met de persoon met dementie te delen. Daarnaast ondersteunt de app bij de dagindeling van de persoon met dementie.

Kort gezegd gaat het eigenlijk om 3 gebruiksmomenten, waarbij de mantelzorger de primaire gebruiker is, maar er ook samen met de persoon met dementie veel plezier en nut uit de app te halen valt. Ook de persoon met dementie zelf ervaart (onbewust) ondersteuning aan de app. Hieronder staan deze 3 momenten verder toegelicht:

Voor de mantelzorger

Door het, op afstand, beheren en invullen van de agenda voor de persoon met dementie, worden ze zelf ook ontlast. Ze hoeven niet meer de gehele dag na te denken over de activiteiten die nog te gebeuren staan. Tevens kan er contact onderhouden worden met familieleden en/of andere mantelzorgers door middel van het delen van notities in het logboek. Eventueel kan een huisarts of casemanager ook aangesloten worden op het logboek. Door de mogelijkheid tot beeldbellen, kan ook op afstand een (indirect) persoonlijk contact tot stand komen. Daarnaast kan direct visueel in de gaten gehouden worden hoe de persoon met dementie er die dag uitziet. Tot slot is er informatie te vinden in de info-kiosk. Deze informatie is erg divers. Dan kan bijvoorbeeld gedacht worden aan veiligheid, juridische zaken, gezondheid of entertainment.

Voor de persoon met dementie

In de basis hoeft de persoon met dementie de app alleen maar te ervaren. De tablet, waar de app op geïnstalleerd is, staat op een prominente plek in huis. Op het scherm zijn de hele dag twee functies uit de app zichtbaar. Aan de ene kant een digitaal fotoalbum en aan de andere kant zijn steeds, de eerst volgende, drie activiteiten van de dag zichtbaar. Dit ter ondersteuning in de structuur van de dag.

Indien de persoon met dementie nog wel actief wil en kan werken met de tablet, dan kunnen ze zelf ook actief aan de slag met de app. Zo kunnen ze in de app spelletjes doen, door het persoonlijke fotoalbum bladeren of de Polygoon filmpjes bekijken. Eventueel zouden ze ook nog berichtjes kunnen sturen aan mensen die aangesloten zijn bij deze gesloten cirkel, of beeldbellen. Door via beeld te bellen, blijft de aandacht langer aanwezig dan via een telefoon.

Voor de mantelzorger en de persoon met dementie samen

Wanneer de mantelzorger en persoon met dementie samen zijn, biedt de app verschillende functionaliteiten om samen te ondernemen. Hierdoor ontstaat een aangename interactie. Je kan gezamenlijk de spelletjes spelen die ontwikkeld zijn om de hersenen te prikkelen. Je kan gezamenlijk door het digitale fotoalbum bladeren of de videofilmpjes uit het Polygoon-archief (met meer dan 150 filmpjes over het verleden van Nederland) bekijken. Vaak hebben de personen met dementie nog veel herinneringen aan die foto’s en filmpjes die ze dan gaan vertellen. Uiteraard kun je ook gezamenlijk beeldbellen naar andere familieleden, kennissen of mantelzorgers die aangesloten zijn bij de digitale zorgcirkel. Door al deze activiteiten ontstaat er een positief samen zijn wat voor beide partijen een aangenaam gevoel met zich meebrengt.

Contact